• تهران-خیابان سهروردی شمالی-کوچه سراب-پلاک 12 -طبقه 3-واحد 7

افزودنی زودگیر کننده ( تسریع کننده) بتن؛ مواد، کاربرد، قیمت و نحوه استفاده