• تهران-خیابان سهروردی شمالی-کوچه سراب-پلاک 12 -طبقه 3-واحد 7

افزودنی هوازای بتن (حباب زا)؛ مواد تشکیل دهنده، کاربرد و مزایا