فوق روان کننده حباب ساز (AR B – B304)

نام محصول:فوق روان کننده حباب ساز


کد محصول:AR B – B304


بسته بندی: گالن 22 کیلوگرمی و بشکه 240 کیلوگرمی

از این ماده فوق روان کننده به طور کل در مواقعی استفاده می شود که لازم است در بتن حباب های غیر تصادفی و بااندازه های مساوی تولید شود. به ویژه در مناطقی که  خطر یخ زدگی و ذوب شدن بتن بالا است. این حباب ها از ترک برداشتن و پوسته شدن بتن جلوگیری خواهد کرد. در واقع این حباب ها تنش های ناشی از افزایش حجم آب به دلیل یخ زدن خنثی  می کند. به عنوان مثال: استفاده از این ماده در جداول بتنی اکیدا توصیه می گردد.

 هم خاصیت فوق روان کنندگی( افزایش اسلامپ بالا) داشته و هم باعث حباب زایی در بتن می شود. توجه شود که حباب های ایجاد شده توسط این ماده تصادفی نبوده و دارای غشای ضخیم می باشد که به راحتی از بین نخواهد رفت به ویژه در مقابل ویبره با مدت معمول مقاوم می باشند.

از 3/0 تا 7/0 وزن سیمان برای کارهای معمولی و تا 6/1 درصد برای نگهداری اسلامپ بالای 20 سانتی متر به مدت 6 ساعت در دمای بالای 40 درجه سانتی گرد.

این ماده را می توان پس ازاختلاط همه اجزای بتن و یا همراه با آب اختلاط به مخلوط بتن اضافه کرد. مدت زمان اختلاط 40 ثانیه تا 5/1 دقیقه برای انجام واکنش های لازم کافی است.

به دور از تابش مستقیم نور خورشید و در دمای صفر الی 50 درجه سانتیگراد.

1-    فوق روان کننده AR الزامات استانداردASTM C494 آمریکارا برآورده می کند.
2-    فوق روان کننده  AR در دراز مدت نه تنها هیچگونه تأثیر منفی برروی بتن ندارد بلکه دوام آن را بیشتر و به این طریق عمر مفید سازه را افزایش می دهد.