فوق روان کننده دیرگیر(FR-B307)

نام محصول:فوق روان کننده دیرگیر


کد محصول:FR-B307


بسته بندی: گالن 22 کیلوگرمی و بشکه 240 کیلوگرمی

از این فوق روان کننده می توان برای ساخت بتن های با مقاومت بالا و بتن های خودتراکم و به خصوص بتن هایی که زمان ساخت بتن تا اجرای آن زیاد بوده و لازم است در این زمان بتن خاصیت خمیری و تازه بودن خود را حفظ کند استفاده کرد. علاوه بر این در هوای گرم مناطق جنوب ایران که زیاد بودن دمای بتن به عنوان یک معضل می باشد بسیار موثر خواهد بود. استفاده از FR در بتن های حجیم مانند: سدها،    تونل ها و به طور کل سازه هایی با ضخامت زیاد اکیدا توصیه می گردد.

این ماده با تأثیراتی که برروی ذرات سیمان می گذارد باعث می شود هیدراتاسیون تسریع شود. همین عامل باعث می شود که دمای بتن خود عاملی خواهد بود برای حفاظت از آن در مواقعی که دمای هوا پایین می باشد. لذا می توان با استفاده از این ماده از اعمال تمهیدات دیگر مانند گرم کرد مصالح سنگی و آب کاست.

مقدار مصرف بسته به نوع کاربرد و به عبارت دقیق تر مقدار اسلامپ بتن مورد نظر متغیر است که مقدار آن با ساخت سطح های آزمایشگاهی در محل کارگاه و یا آزمایشگاه مرجع تعیین می شود. در هر صورت دوزاج پیشنهادی برای کارهای معمولی در حدود 8/0 تا 2/1 درصد وزن سیمان  می باشد.

این ماده را می توان پس از اختلاط همه اجزای بتن و یا همراه با آب اختلاط به مخلوط بتن اضافه کرد. مدت زمان 40 ثانیه تا 5/1 دقیقه برای انجام واکنش های لازم کافی است.

به دور از تابش مستقیم نور خورشید و در دمای صفر الی 50 درجه سانتیگراد.

1-    روان کننده الزامات استانداردASTM C494 آمریکارا برآورده می کند.
2-    روان کننده در دراز مدت نه تنها هیچگونه تأثیر منفی برروی بتن ندارد بلکه دوام آن را بیشتر و به این طریق عمر مفید سازه را افزایش می دهد.