فوق روان کننده زودگیر افزایش اسلامپ

نام محصول:فوق روان کننده و نگهدارنده اسلامپ


کد محصول:AR- B303


بسته بندی: گالن 22 کیلوگرمی و بشکه  240 کیلوگرمی و تانکر 1000 لیتری مدت نگهداری 6 ماه.

با توجه به این که این روان کننده قابلیت افزایش وزن مخصوص بتن را به مقادیر بالاتر از 2400 کیلوگرم بر متر مکعب دارا می باشد. لذا برای تولید بتن های سنگین کاربرد دارد. از طرف دیگر به علت بیرون راندن هوای تصادفی بتن تخلخل و نفوذپذیری کاهش پیدا می کند. لذا برای تولید بتن های در ارتباط با آب مانند اسکله و بنادر در جنوب و شمال کشور به کار می رود.

یکی از مهمترین عوامل ضعف بتن هوای تصادفی موجود در آن است. از طرفی این عامل روی جرم حجمی بتن به مقدار کم تأثیر می گذارد. نوع تأثیر روان کننده به این صورت است که هوای تصادفی بتن را تخلیه کرده و با این تأثیرات باعث می شود که بتن حالت پلاستیک به خود بگیرد.

از 3/0تا 7/0 درصد وزن سیمان در کارهای معمولی و تا 6/1 درصد برای کارهای خاص.

این ماده را می توان پس ازاختلاط همه اجزای بتن و یا همراه با آب اختلاط به مخلوط بتن اضافه کرد. مدت زمان اختلاط 40 ثانیه تا 5/1 دقیقه برای انجام واکنش های لازم کافی است.

به دور از تابش مستقیم نور خورشید و در دمای صفر الی 50 درجه سانتیگراد.

1-    فوق روان کننده AR الزامات استانداردASTM C494 آمریکارا برآورده می کند.
2-    فوق روان کننده  AR در دراز مدت نه تنها هیچگونه تأثیر منفی برروی بتن ندارد بلکه دوام آن را بیشتر و به این طریق عمر مفید سازه را افزایش می دهد.