فوق روان کننده و نگهدارنده اسلامپ (AR-B302)

نام محصول:فوق روان کننده و نگهدارنده اسلامپ


کد محصول:AR-B302


بسته بندی: گالن 22 کیلوگرمی و بشکه  240 کیلوگرمی

به طورکلی از این ماده افزودنی می توان در هر سازه ای که احتیاج به بتن با خواص کیفی خوب دارد استفاده کرد به عنوان مثال:بتن حجیم، بتن پرمقاومت،بتن نفوذناپذیر، بتن پایا، بتن آماده، بتن خود تراکم و بتن های مورد استفاده در سطوح نمایان.

این فوق روان کننده توانایی بالایی در کاهش نسبت آب به سیمان و افزایش اسلامپ دارد. همین ویژگی ها سبب شده است که از ماده بتوان برای کاهش سیمان در بتن بدون کاهش مقاومت فشاری استفاده کرد. کاهش نفوذپذیری، افزایش عمر مفید و بهبود همگی خواص بتن ساخته شده با این ماده از دیگر ویژگی های آن است.

از 3/0تا 7/0 درصد وزن سیمان در کارهای معمولی و تا 6/1 درصد برای کارهای خاص.

این ماده را می توان پس ازاختلاط همه اجزای بتن و یا همراه با آب اختلاط به مخلوط بتن اضافه کرد. مدت زمان اختلاط 40 ثانیه تا 5/1 دقیقه برای انجام واکنش های لازم کافی است.

به دور از تابش مستقیم نور خورشید و در دمای صفر الی 50 درجه سانتیگراد.

1-    فوق روان کننده AR الزامات استانداردASTM C494 آمریکارا برآورده می کند.
2-    فوق روان کننده  AR در دراز مدت نه تنها هیچگونه تأثیر منفی برروی بتن ندارد بلکه دوام آن را بیشتر و به این طریق عمر مفید سازه را افزایش می دهد.