واتر استاپ PVC – WATER STOP _B273

نام محصول: واتر استاپ pvc


کد محصول: WATER STOP _B273

با توجه به اینکه واتراستاپ باعث جلوگیری از عبور آب از درزهای اجرائی و انبساط  می گردد، در مواردی نظیر سدها و تونل ها، استخرها و مخازن، تصفیه خانه های آب و فاضلاب و دیگر سازه های آبی کاربرد دارد.

از ویژگیهای این ماده می توان به نصب آسان و انعطاف پذیری بالا، تنوع ساز و اشکال ظاهری و مقاومت کششی بالا اشاره کرد، در ضمن نوار واتراستاپ دارای مقاومت بالا در برابر واکنشهای قلیایی بتن می باشد. توجه شود که معمولا باید عرض واتراستاپ با ضخامت مقطع نصب برابر باشد که شکل آن باتوجه به ارتفاع و حجم سیال و فشاری که بر آن وارد می آید مشخص می گردد. با این توضیح بهتر است برای ارتفاعهای زیاد و فشار بالا واتراستاپ های ضخیم استفاده گردد.

واتراستاپ ها در دو نوع تخت و حفره دار تولید می گردند:

1-    نوع تخت ( برای درزای اجرایی و قطع بتن(: در هنگام استفاده باید نیمی از عرض آن در بتن قدیم و نیم  دیگر آن در بتن جدید قرار گیرد.
2-    نوع حفره دار ( برای درزهای انبساطی و ژوئن ها ): در هنگام استفاده در محلهای پیش بینی شده باید به گونه ای قرار گیرد که حفره واتراستاپ پس از بتن ریزی مقطع اول و دوم کاملا در محل درز قرار گرفته تا در زمان انبساط و انقباض سازه، مقاومت
کششی و فشاری لازم را داشته باشد.

1-    با استانداردهای ASTM D412 ,           ASTM D2240, ASTM D624
,ASTM D297, ASTM D570
,ASTM D638, ASTM D572                    ASTM D764, ASTM D747
مطابقت دارد.
2-    برای ثابت نمودن واتراستاپ باید از   گیره های واتراستاپ استفاده شده و هرگز سوراخ نگردد، زیرا دچار پارگی واتراستاپ می شود. همچنین اتصال واتراستاپ ها به یکدیگر با جوشکاری واتراستاپ انجام شود.
3-    برای اطلاع از انواع واتراستاپ های تخت و حفره دار قابل عرضه با فروشنده تماس حاصل فرمائید.

سختی
(Hardness shore A)    ازدیاد طول (درصد )
Elongation Break    نیرو بر شی نیوتن بر میلیمتر مربع
Sheastranght
(Nt / mm 2)    استحکام کششی
نیوتن بر میلیمتر مربع
Tensile strength
(Nt / mm 2 )    شکل نمونه
رنگ
79    350    14    14/2    نمونه واتراستاپ در جهت طولی زرد
79    380    13/8    14    نمونه واتراستاپ در جهت عرضی زرد